Sosyal Girişimcilik İçin Yenilikçi Anahtar Beceriler (IKSE) Projemiz Kapsamında 1. Öğrenme-Öğretme Faaliyeti (LTT) 20-22 Hziran 2022 Tarihlerinde Bulgaristan-Plovdiv Şehrinde Gerçekleştirildi…

Sosyal Girişimcilik için Yenilikçi Anahtar Beceriler (IKSE) projemiz kapsamında
Bulgaristan-Plovdiv şehrinde, 20/22 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen Uluslararası
Forumun ilk günü,
_Bulgaristan Başkan Yardımcısı Lliana Yotova, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Georgi Gyokov ve Plodviv Belediye Başkanının açılış konuşmalarıyla başladı.

ARGE Erasmus+ Okul Eğitimi Koordinatörü Zeynep Bediz ve proje ekibimizden Zeynep
Sarıkoç, Şeyda Ergüneş ve Derya Sevinç’in katılımcı olarak yer aldığı Forumda;
Bulgaristan Turizm Bakanı Hrista Pradanov Yenilik ve Geliştirme Bakanı Daniel Lorer,
Tarım Bakanı Ivan Ivanov, belediye başkanları ve çeşitli STK temsilcileri de yer aldı.
Sosyal Girişimcilik için Yenilikçi Anahtar Beceriler (IKSE) projemizin Forumu ;
Sofya Üniversitesi dekanı Prof. Kiril Angelov’ un “Sosyal Girişimcilik için Yenilikçi
Çalışma Modelleri”konulu sunumu,
Müdürlüğümüz adına ARGE proje ekibimizden Şeyda Ergüneş “Türkiye’de Sosyal
Girişimcilik” sunumununun ardından İspanyol ortağımızın “Video Düzenleme
Araçları”konulu eğitimi ile sona erdi.