Projelerimiz

PROJELERİMİZ

Öğretmenlerin Dijital Yeterliliklerinin Artırılması 2021-2023

“We are not Alone”

(2018-2020)

Özel gereksinimli bireye sahip ailelerin “Yaşam Doyumu ve Öznel İyi Oluş Halleri”ni Arttırmak ve “Yaşamın Zorluklarıyla” başa çıkma becerilerini geliştirmek hedeflenmektedir.

Web Sayfası:  http://www.wenaproject.net/

Ebeveynin okul eğitimine katılımını artırma. SEE ME projesi, sosyal, etnik, dilsel ve kültürel çeşitlilik ilgili eşitsizlikleri ele almaktadır.  Projenin amacı dezavantajlı gruplarla ilgili eşitsizlikleri gidermek için ebeveynleri okullarla işbirliği yapmaya yönlendirmeye odaklanan bir öğrenme ortaklığı oluşturmaktır. Öğrenme ortaklığı, en iyi uygulamaları inceleyecek ve aktarımın detaylandırılmasıyla ilgili öğrenme oturumları düzenleyecektir. Beklenen sonuç, dezavantajlı grupların ihtiyaçlarını karşılamak ve coğrafi ve sosyoekonomik eşitsizliklerle bağlantılı öğrenme çıktılarındaki farklılıkları ele almak için yeni uygulamalar geliştirmektir.

Farklılıklar İçinde Birliktelik.  Bu proje ile farklı kültürlerden gelen yabancı uyruklu öğrencilerin entegrasyonu için daha kapsayıcı okul ortamları ve eğitim stratejilerini teşvik etmek ve Avrupa’daki öğrenme hareketliliği konsorsiyumu kapsamında öğretmenlere, yöneticilere, eğitim uzmanlarına, öğrencilere ve ebeveynlere kapsayıcı ve kültürlerarası eğitime yönelik beceriler kazandırmak amaçlanmaktadır.

 

“Developing ICT Competences for Innovation and Inclusion of Students with Special Needs”

(2019-2020)

Öğretmen yeterliliklerinin arttırılması yoluyla özel gereksinimli öğrencilerin sosyal, kültürel ve iş hayatına geçişlerine yardımcı olmak

Eğitimde Yeni yaklaşımların takip edilmesini sağlamak.

Web Sayfası:  http://ict4inclusion.com/

“Multilingual Families Clubs”

(2017-2020)

AB sınırları içerisinde Çok Dilliliği ve Çok Kültürlülüğü korumaya çalışmak

Web Sayfası: http://www.multilingualclubs.eu/

“Refugee Class Assistance For Teachers”

(2016-2019)

Sığınmacıların öğretmenlerine sınıf içi destek projesi; öğretmenlere, göçmen ve sığınmacı çocukların eğitiminde karşılaşılan zorluklarla baş edebilmelerini sağlayacak eğitim desteği vermektir.

Web Sayfası: http://www.teachers4refugees.eu/

Proje Çıktılarına ulaşmak için tıklayınız.

“Lend A Hand – Social Inclusion Programming For Migrant and Refugee Children At Primary Schools”

(2016 – 2019)

Proje Çıktılarına ulaşmak için tıklayınız.

“Equipping School Staff and Parents  with the Skills to Better Integrate Students with Visual Impairments  in the Classroom”

(2016-2019)

Web Sayfası:  http://classroomproject.eu/tr/home

Günlük Yaşam Becerileri anketine ulaşmak için tıklatyınız.

“Education in Prison for Citizenship Values “

a.     (2016-2019)

“Health Lıteracy Awareness For Healthy Europe”

Sayfa erişimi: https://tr-tr.facebook.com/healeu17

(2016-2018)

TEACHERS TO TEACHERS  – “Design of a training program for pre-school teachers working in inclusive settings”

Web Sayfası: http://www.ogretmenplatform.org/

(2016-2018)