“WENA – Yalnız Değiliz” projemiz öğretmenlerimize tanıtılmıştır.

İlimiz genelindeki ilkokul ve ortaokul öğretmenlerinin katılımı ile gerçekleşen toplantılarda WENA Projemiz tanıtılmıştır. Farklı tarihlerde gerçekleştirilen toplam 4 toplantıya 100’den fazla öğretmen katılmıştır. Katılımcılara, projenin genel amacı, gerçekleşen Öğrenme-Öğretme Aktivitelerinin hedefleri ve Proje fikri çıktıları hakkında bilgiler verilmiştir.