ERASMUS KA3 NEDİR ?

Erasmus+ “Avrupa Gençleri Birlikte” teklif çağrısı, gençlerin Avrupa sivil yaşamına katılımının yanı sıra sınır ötesi değişim ve hareketlilik faaliyetlerini teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

“Avrupa Gençleri Birlikte”, beş farklı uygun Erasmus+ Program ülkesinden en az beş gençlik kuruluşunun katılımıyla, AB ile ilgili fikirlerini paylaşmak, daha geniş gençlik katılımını teşvik etmek ve Avrupa vatandaşlığı duygusunu güçlendirmeye yönelik girişimlere destek verecektir.