Okul Eğitimi Başvuru Formu

Okul Eğitimi Başvuru Formu

Dezavantajlı öğrenci engelli, göçmen (iç-dış göç), yabancı uyruklu, özel gereksinimli, üstün zekalı, kısıtlı sosyo-ekonomik ve/veya coğrafi vb. koşullara sahip öğrenci grubunu ifade etmektedir.
Bu bölümde; kurumunuzda gerçekleştirilen ulusal / uluslararası proje çalışmalarınızdan, sanat, sosyal, sportif faaliyetlerinizden, öğrencilerinize ve öğretmenlerinize yönelik gerçekleştirdiğiniz aktivitelerden, kurumsal işbirliklerinizden, gerçekleştirdiğiniz fuar, organizasyon vb faaliyetlerinizden bahsedebilirsiniz.(Maksimum 2000 karakter)
Herbir katılımcı için süreyi ayrı ayrı belirtiniz. Örneğin 1. katılımcı 10 gün, 2. katılımcı 7gün gibi. Bu kapsamda faaliyetiniz yoksa lütfen "0" yazınız.
Herbir katılımcı için süreyi ayrı ayrı belirtiniz. Örneğin 1. katılımcı 10 gün, 2. katılımcı 7gün gibi. Bu kapsamda faaliyetiniz yoksa lütfen "0" yazınız.
Herbir katılımcı için süreyi ayrı ayrı belirtiniz. Örneğin 1. katılımcı 10 gün, 2. katılımcı 7gün gibi. Bu kapsamda faaliyetiniz yoksa lütfen "0" yazınız.